Põhimõtted

Elusus (aliveness)

Peame treenimise juures kõige olulisemaks elususe põhimõtet, mis koosneb reaalsest liikumisest, reaalsest treeningpartneri poolsest vastupanust ja reaalse liikumisega kaasnevast õigest ajastamisest. Elusus kaob kui kasvõi üks neist komponentidest — liikumine, ajastus või vastupanu — on ette teada või kokku lepitud. Loe süvitsi selgitavat artiklit elususest.

Funktsionaalsus

Keskendume sellele, mis reaalses kahevõitluses töötab. Sellele, mis on efektiivne ja kahevõitluses soorituse põhjal mõõdetav (nt sportlik võistlus), ning mitte sellele, mis näeb efektne välja või kõlab ainult teoreetiliselt hea. (Võitluskunstide maailmas on paraku liigagi palju müüte ja teoreetilisi harjutusi, mille funktsionaalset kasulikkust pole keegi kunagi tegelikult näinud). Oleme veendunud, et töötavad tehnikad ja põhimõtted tõestavad end elusas kahevõitluse keskkonnas. Me ei raiska aega ebaefektiivsetele tehnikatele ja iganenud õppe-meetoditele.

Kohandatavus

Keskendume kahevõitluse kõigile kolmele distantsile – püstivõitlusele (löögidistants), seotud lähivõitlusele (maadlus/ haardedistants), maasvõitlusele (nö alistamisdistants). Peame oluliseks treenimist kõikides distantsides, et tagada treenijale võimalikult täiuslikud oskused ja teadmised kahevõitluseks – nii spordiks kui vajadusel ka enesekaitseks. Meie treeningutel ei ole edukaks osalemiseks vaja mingeid erilisi füüsilisi eeldusi, treeningud on kohandatavad kõikidele liikumisspordiks võimelistele kehatüüpidele.

Sportlikkus ja sõbralikkus

Hoiame oma treeningutel sportlikku, tervislikku, sõbralikku ja avatud suhtumist. Toetame süsteemselt ja metoodiliselt treenijate parimat arengut sportlasena. Treeningsaali õhkkond on sõbralik, toetav ja töökas.

Hoiak

Ei rituaalidele, ei hierarhiatele, ei tiitlitele, ei mõttetustele.
Püüdleme eduka soorituse poole ja tahame, et treenimine oleks fun!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.