5+1 Vastupanu Vormi ehk kuidas olla partnerile abiks õppimisel

Autor: Indrek Reiland, Elustreening Eesti

Faas 1 (tutvustus 1)

Esimeses faasis ei anna te partnerile mingisugust vastupanu. Isegi kui ta jätab mõned tehnika töötamiseks olulised detailid välja ei hakka te vastu (näiteks hoolimata sellest, et ta teie raskust enda peale ei tõmba lasete end ikkagi pühkida). See on tutvustava faasi esimene osa ning vajalik ainult päris algajatele ning neilegi vaid mõned korrad iga tehnikaga. See on vajalik et algajad saaksid aru kust haarata ja kuhu oma jäsemed paigutada. Kasutame näidet pühkimisest endast paremale poole – vasak põlv tuleb vahele, parem jalg puudutab maad, parem käsi haarab partneri vasakust käest ja vasak käsi partneri kraest või kukla tagant. Kui algaja teeb seda pühkimist niiviisi 2-3 korda ja saab aru kust haarata ja kuhu oma jäsemed paigutada ning kummale poole liikumine toimub siis ei ole talle selles faasis treenimist enam vaja. Seda faasi ei ole vaja ka inimestele, kellel on põhiarusaamad omandatud, kuid siiski on selline meetod kasulik aeglasemate õppijate või täielike algajate jaoks.

Faas 2 (tutvustus 2)

See on tutvustava osa teine faas. Partnerina ei anna te ikkagi veel mingisugust vastupanu, kuid enam te EI AITA teisel tehnikat sooritada. Kui vastane ei soorita tehnikat õigesti ei lase te sellel juhtuda st. ei aita selle toimumisele kaasa. Näiteks kui ta ei tõmba teie raskust peale ja tee head lõikamisliigutust siis te ei lase ennast pühkida – selle asemel parandate teda öeldes: ” Tõmba mu raskus endale peale ja siis tee jalgadega liigutus….väga hea….õige…nüüd teeme uuesti..” See peaks olema see meetod, mille abil igaüks, kellel põhiline arusaam olemas, peaks õppima või aitama partneril tehnikat õppida. Selles faasis on kõige olulisem aru saada tehnika mehhaanikast ning KUIDAS see töötab ja millises situatsioonis seda kasutada.

Faas 3 (isolatsioon 1)

See faas on põhimõtteliselt algav isolatsioonitreening. Treeningpartnerina hakkate tooma treeningusse Elusust, näiteks drillina. Partnerina ei ole teil selles faasis veel omi eesmärke, kuid siiski olete elusas drillis mitte ei lase teisel pühkimist enam surnult sooritada. Te ei lase tal lihtsalt niisama enam oma raskust peale tõmmata, üritate haaretest vabaneda, teda liikuma sundida jne. – kuid teil ei ole veel oma eesmärke (näiteks kääridest mööduda). Kõige olulisem on selle faasi juures mõista, et treeningpartnerina peate käituma kooskõlas oma partneri suuruse, tehnika ja kogemustega – te peate aitama tal elusa treeningu abil õppida, mitte iga hinna eest talle vastu võitlema.

Parem näide võiks olla põgenemis- ja kontrollimisdrillid. Pealolijal on näiteks eesmärk kontrollida ja liikuda … alumine (hetkel treeningpartner) proovib ainult partnerit liikuma sundida – mitte veel põgeneda vaid lihtsalt käteasendit paika panna ja sundida partnerit peal püsimise eest kergelt võitlema. Vastupidises drillis on allolijal eesmärk põgeneda, pealmine ainult liigub ja annab elusat vastupanu, kuid tal ei ole eesmärki teist kinni hoida või kontrollida. Selle faasi drillid on väga efektiivsed tutvustavas faasis õpitud tehnikate töölepanemiseks elusas võitluses, kuid siiski viisil, mis lubab ühel partneritest tehnikaid harjutada kartmata, et teine kogu ta treeningu ära rikub. Partner ei null teise eesmärke õppida. See on kasulik kõigile ning loob paremad treeningupartnerid.

Faas 4 (isolatsioon 2)

See on edasijõudnud isolatsioon või kahepoolne isolatsioonifaas. Alustatakse mingist kindlast asendist, näiteks kääride pühkimise asendist neutraalsete haaretega ning mõlemal on kindel eesmärk. Näiteks pühkida ja peale saada ühel ning kääridest mööduda teisel. Mõlemad partnerid liiguvad skaalal 10-100% kindlaksmääratud vastupanuga. Kui ühel õnnestub oma eesmärk saavutada alustatakse uuesti samast asendist. Treeningpartnerina õpite ise ja aitate teisel õppida oma eesmärki täitma ja ennast teie eesmärgi vastu kaitsma elusas treeningus. Näiteks on ühe eesmärgiks peal kontrollida ja domineerida, teise eesmärgiks all põgeneda või siis samal põhimõttel, kuid kindlates asendites, näiteks seljal või peal treenides. See peaks olema faas, kus toimub enamus treeningust.

Faas 5 (integratsioon)

Põhimõtteliselt on tegu tehnilise sparringuga. Alustatakse isoleeritud asendist (näiteks kääridest) või põlvedelt või püsti. Partnerid (või treener) valib intensiivsuse 10-100%-ni ja treening algab. Võib võtta erinevaid eesmärke (treener võib ka anda) nagu näiteks kääridest möödumine või alistamine või mingi asendi saavutamine, kuid põhimõtteliselt on tegu sparringuga, kus pearõhk on tehnikal. Vahe selle faasi ja teise isolatsioonifaasi vahel seisneb selles, et partneritel pole spetsiifilist ühte eesmärki vaid pigem üldine (näiteks teine alistuma sundida) või isiklikult seatud eesmärgid (“töötan meelega täna oma põgenemiste kallal lastes teist kogu aeg peale”) või integreerida treeningutunnis õpitud tehnikaid oma mängu. See on meetod kuidas peaks enamik sparringut toimuma. Treeningpartnerina aitate teisel õppida temaga sparrides – aitate tal õppida nii kaitsmist kui ründamist ja nii edasi. Tegemist on tehnilise sparringuga valitud intensiivsusastmel – see ei ole võistlus või võitlus elu ja surma peale.Integratsioon tuleb välja isiklikult valitud suhtumisest – näiteks “…täna üritan sparringus drillida ainult kääridest möödumist ja peal domineerimist..”

Need on viis faasi kuidas treenida või viis faasi kuidas partneril õppida aidata.

…ja +1 faas

See on faas, kus te enam ei ole treeningpartner. Tegemist on sparringu, võitlemise, võistlemisega. Kasutatakse ükskõik milliseid vahendeid, mis on võimalik (kui võistlustel või trennis siis vastavalt reeglitele, kui tänaval siis ükskõik kuidas). Selles faasis kasutatakse ka jõudu, mis eristab seda tehnilise sparringu faasist ja tõenäöliselt üritate te lihtsalt teist igal võimalikul mõistlikul moel alistuma sundida. Seega pole te siin enam treeningpartner kuna teie eesmärgiks pole aidata teisel õppida ja ka ise õppida. Selle asemel on teil oma eesmärk mida tahate kõigi kokkulepitud võimalike vahenditega saavutada. Selline treening on ka vajalik, kuid probleemid ilmnevad, kui inimesed alustades treenimist mõnes teises faasis järsku siia faasi vahetuvad. Selles faasis on ka vigastusteoht kõrgem ja paljud muud probleemid. Kuid ka selline treening on vajalik, et valmistuda võistlusteks või luua enesekaitsesituatsioonidele sarnane keskkond.

Loodan, et see artikkel aitas teil oma treeningut paremini mõista ja võib-olla ka ümber hinnata 🙂